24
September
2018

Business confidence /

Podnikatelská důvěra

Business Term of the Day

Definition

Business confidence is a measure of overall optimism or pessimism among business managers.

Example sentence

At the beginning of the Great Recession, Czech business confidence was low, even though there were no major structural problems in the Czech economy.

Comment

Business confidence is determined by conducting surveys among businesspeople, who are asked typically a series of questions about present business conditions generally and within their industries and their future expectations. The results are then expressed in various business confidence indices relevant to the given geographical area and/or industry. A broad business confidence index can be used as a leading indicator for an overall national or other economy. Its accuracy, however, is highly dependent upon what questions are asked in the survey, because answers may be highly subjective.

Definice

Podnikatelská důvěra je míra celkového optimismu nebo pesimismu mezi manažery podniků.

Příklad použití ve větě

Na začátku velké recese byla česká podnikatelská důvěra nízká, přestože v české ekonomice nebyly žádné velké strukturální problémy.

Poznámka

Podnikatelská důvěra se určuje pomocí průzkumů mezi podnikateli, kterým jsou typicky pokládány série otázek ohledně současné podnikové situace obecně a v rámci jejich odvětví, a také ohledně jejich budoucích očekávání. Výsledky se následně vyjadřují v různých indexech podnikatelské důvěry pro příslušnou zeměpisnou oblast a/nebo odvětví. Široký index podnikatelské důvěry lze použít jako předstihový indikátor celkového národního nebo jiného hospodářství. Jeho přesnost však velmi záleží na tom, jaké otázky jsou v průzkumu kladeny, jelikož odpovědi mohou být velmi subjektivní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us