21
May
2019

Business ecosystem /

Podnikový ekosystém

Business Term of the Day

Definition

“Business ecosystem” is a metaphor used to describe a set of entities all of which participate in the production and delivery of a particular type of products and/or services.

Example sentence

Voltic’s coming innovations are expected to set off a revolution in the passenger car business ecosystem.

Comment

Business strategist James F. Moore coined this metaphor in 1993. The participants in a particular business ecosystem include suppliers, producers, retailers, customers, and also competitors. Together, all of these entities contribute to the result, they should develop symbiotic relationships to improve the result and themselves, and they give rise to a certain environment, a certain atmosphere. Such environment might, for example, be spontaneous, dynamic, creative, cutting-edge, or it might be cautious, conservative, incremental. It might also be something else altogether.

Definice

„Podnikový ekosystém“ je metafora, která se používá pro popis množiny osob, které se všechny podílejí na výrobě a dodání určitého typu produktu a/nebo služby.

Příklad použití ve větě

Očekává se, že nadcházející inovace společnosti Voltic nastartuje revoluci v podnikovém ekosystému osobních vozů.

Poznámka

Tuto metaforu vytvořil podnikový stratég James F. Moore v roce 1993. Na určitém podnikovém ekosystému se podílí dodavatelé, výrobci, prodejci, zákazníci, ale i konkurenti. Všechny tyto osoby společně přispívají k výsledku a měli by vyvinout symbiotické vztahy, aby zlepšily výsledek i samy sebe, a aby daly vzniknout určitému prostředí, určité atmosféře. Takové prostředí může být například spontánní, dynamické, kreativní, nejmodernější, nebo může být opatrné, konzervativní a inkrementální. Může být také úplně jiné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us