23
April
2018

Buy-and-hold strategy /

Strategie kup a drž

Business Term of the Day

Definition

A buy-and-hold strategy entails buying a security or other investment asset and holding it indefinitely or until the end of the investment horizon, with no trading in between.

Example sentence

My losses in the stock market over the last several years taught me that I don’t make great investment decisions under pressure, so now I’ve committed to a buy-and-hold strategy and won’t even look at the markets until the end of the year.

Comment

A buy-and-hold strategy is based on an expectation that such assets will increase in value over the long term and that there is no point in trying to beat the market by getting in and out of the market as a whole or a particular security. The strategy has the advantage of minimizing transaction fees, and this disciplined approach keeps the investor from reacting (perhaps detrimentally) to short-term price fluctuations. A buy-and-hold strategy can be contrasted to trading, and especially the more extremes forms thereof – day trading and high-frequency trading – which seek to profit from very short-term prices changes.

Definice

Strategie kup a drž spočívá v koupi cenného papíru nebo jiného investičního aktiva a jeho držení po neomezenou dobu nebo do konce investičního horizontu, bez obchodování v mezičase.

Příklad použití ve větě

Moje ztráty na akciovém trhu za posledních několik let mě naučily, že pod tlakem nedělám dobrá investiční rozhodnutí, takže jsem se teď zavázal k strategii kup a drž a na trhy se podívám až na konci roku.

Poznámka

Strategie kup a drž je založena na očekávání, že hodnota těchto aktiv dlouhodobě poroste a na tom, že nedává smysl snažit se porazit trh vstupováním a vystupováním z celého trhu nebo z určitého cenného papíru. Výhodou této strategie je minimalizace transakčních nákladů a tento disciplinovaný přístup může také investora odradit od reakcí (potenciálně škodlivých) na krátkodobé výkyvy ceny. Strategii kup a drž lze postavit do protikladu k obchodování, a zejména k jeho extrémnějším formám – intradennímu obchodování a vysokofrekvenčnímu obchodování – které hledají zisk ve velmi krátkodobých změn cen.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us