13
October
2017

Buyback /

Výkup

Business Term of the Day

Definition

Buyback is an operation through which a company reduces the number of its shares outstanding by buying them back from its shareholders for cash.

Example sentence

ABC’s hopes that the buyback would boost the stock price by increasing EPS were largely unfulfilled because most investors were unconvinced that taking on debt to buy shares would in fact add value.

Comment

Also referred to as repurchase or share buyback, such operations may be carried out for various reasons, such as to increase the price per share, improve various performance metrics (e.g., return on equity [ROE] and earnings per share [EPS]), or distribute value to investors as an alternative to a dividend. Although buybacks are usually offered to all shareholders, there also exist selective buybacks which are only offered to certain shareholders. A situation wherein a company borrows money to purchase its own shares is termed a leveraged buyback.

Definice

Výkup je operace, kterou společnost sníží počet svých akcií v oběhu jejich zpětným odkupem od svých akcionářů za hotovost.

Příklad použití ve větě

Naděje společnosti ABC, že výkup zvýší cenu akcií zvýšením EPS, zůstaly takřka nevyplněny, protože většina investorů nebyla přesvědčena, že zadlužení se k nákupu akcií by skutečně přidalo hodnotu.

Poznámka

Také se nazývá odkup nebo zpětný odkup. Tyto operace se provádí z různých důvodů, například zvýšení ceny akcie, zlepšení různých výkonnostních metrik (jako návratnost vlastního kapitálu a zisk na akcii), a rozdělení hodnoty investorům jinak než dividendou. Ačkoli výkupy se obvykle nabízejí všem akcionářům, existují také selektivní výkupy, které se nabízejí jen některým akcionářům. Situace, ve které si společnost půjčí peníze na odkup vlastních akcií, se nazývá odkup na dluh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us