27
November
2019

Buyer’s market /

Trh kupujícího

Business Term of the Day

Definition

The term refers to markets with more sellers than buyers, where buyers can affect prices to a significant degree.

Example sentence

Decreased demand for liquefied natural gas (LNG) has created a buyer’s market where producers have lost much of their previous bargaining power.

Comment

Also referred to as a buyers’ or soft market. Buyers have clout within these markets due to supply exceeding demand. An example can be seen in real estate where locations with many houses for sale enable buyers to pick and choose between many options, thus driving down the prices. The opposite term is a seller’s market.

Definice

Tento termín označuje trh, na kterém je prodejců více než kupujících, a kde kupující mohou do značné míry ovlivňovat ceny.

Příklad použití ve větě

Snížená poptávka po zkapalněném zemním plynu (LNG) vytvořila trh kupujícího, kde producenti ztratili hodně ze své předchozí vyjednávací síly.

Poznámka

Trh kupujícího se také nazývá trh kupujících či měkký trh. Kupující mají na takových trzích vliv, jelikož nabídka převyšuje poptávku. Příklad můžeme vidět v nemovitostech – kupující v oblastech s mnoha domy na prodej mohou vybírat z různých možností, což snižuje ceny. Opačným termínem je trh prodávajícího.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us