6
June
2018

Buying on margin /

Obchodování na marži

Business Term of the Day

Definition

Buying on margin refers to the purchase of an asset with an initial down payment (the margin) and while financing the outstanding balance with a loan from a broker or bank. The purchased asset serves as collateral for repayment of the loan.

Example sentence

Gold Brokers Inc. have stricter rules for buying on margin than are mandated by laws and regulations. Our initial margins are a minimum of 60% and minimum maintenance margins are 40%.

Comment

Buying on margin is a common way of purchasing securities through a broker. It increases the investor’s potential returns but also exposes him or her to additional risk. Very low margins during the 1920s had contributed to the stock market crash of 1929. Nowadays, the amount of the margin is regulated by the government. In the US, for instance, debt may not account for more than 50% of the purchase price. The initial margin is the down payment presented at the time of an asset’s purchase, while the maintenance margin is the minimum amount the investor must have in his or her account during the period of holding the investment. Buying on margin is an example of leverage.

Definice

Pojem obchodování na marži označuje nákup aktiva pomocí prvotní zálohy (marže), a financování zbývajícího zůstatku pomocí půjčky od makléře nebo banky. Koupené aktivum slouží jako záruka za splacení půjčky.

Příklad použití ve větě

Společnost Gold Brokers Inc. má přísnější pravidla pro obchodování na marži než je povinné podle právních předpisů. Naše počáteční marže jsou nejméně 60% a minimální udržovací marže jsou 40%.

Poznámka

Obchodování na marži je obvyklý způsob, jak nakupovat cenné papíry prostřednictvím makléře. Zvyšuje investorovy potenciální výnosy, ale zároveň jej vystavuje dalšímu riziku. Velice nízké marže ve dvacátých letech dvacátého století přispěly ke krachu akciových trhů v roce 1929. Dnes je výše marže regulována státem. Například v USA nesmí dluh tvořit více, než 50 % kupní ceny. Počáteční marže je záloha, která se skládá při koupi aktiva, zatímco udržovací marže je minimální částka, kterou musí investor mít na účtu během období, kdy drží investici. Obchodování na marži je příkladem využití finanční páky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us