11
April
2018

Cannibalization /

Kanibalizace

Business Term of the Day

Definition

In marketing, cannibalization refers to a decrease in sales of (and revenues from) a certain service or product caused by the introduction of a similar service or product by the same company.

Example sentence

Although SuperFlex’s sales declined by 22% year on year, this was largely the result of cannibalization by our latest product, GigaBend.

Comment

Cannibalization can be viewed in simple terms as the case of a company competing against itself. In certain instances, however, a company may actually benefit from this and so may intentionally introduce products that cannibalize on its other products. This is because a new product may bring additional customers from a new market segment. In that case, the benefits would outweigh the negative aspect of cannibalization.

Definice

V marketingu kanibalizace označuje pokles prodejů určitých služeb nebo produktů (a příjmů z nich) způsobený zavedením podobné služby nebo produktu stejnou společností.

Příklad použití ve větě

Ačkoli tržby z prodeje SuperFlex poklesly meziročně o 22 %, bylo to způsobeno převážně kanibalizací naším nejnovějším produktem GigaBend.

Poznámka

Kanibalizaci lze vnímat jednoduše jako případ, kdy společnost konkuruje sama sobě. V některých případech ale společnost může z takové situace těžit a může tedy úmyslně zavádět produkty, které kanibalizují na jejích ostatních produktech. Je to proto, že nový produkt může přilákat další zákazníky z nového tržního segmentu. V takovém případě přínosy převáží nad negativními aspekty kanibalizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us