21
January
2020

Cap and trade /

Cap and trade

Business Term of the Day

Definition

Cap and trade refers to a regulatory mechanism using market incentives in order to limit greenhouse gas emissions.

Example sentence

Fearing that to propose a carbon tax would send the wrong signals, the Prime Minister urged his cabinet to explore the possibilities for introducing a cap and trade system instead.

Comment

As opposed to a carbon tax, cap and trade is seen as a more market-based approach to limiting emissions. Under such system, a total limit for emissions (i.e., a cap) is set for a given sector and the government then issues emissions allowances to individual companies within that sector. It is then the responsibility of the individual companies not to exceed the allowances assigned to them. In order to not do so, a company may, for example, invest in cleaner technologies. Such a company may end up emitting even less than permitted by the allowances it holds. In such case, it could then sell its excess allowances to another company that has exceeded its own allowances. In this manner, a market for allowances is created, and hence the name “cap and trade.” The EU Emissions Trading System is an example of such a system.

Definice

Cap and trade je regulační mechanismus, který používá tržních pobídek ke snížení emisí skleníkových plynů.

Příklad použití ve větě

Z obavy, že návrh uhlíkové daně by mohl vyslat nesprávné signály, naléhal ministerský předseda na svůj kabinet, aby místo toho prozkoumal možnosti zavedení systému cap and trade.

Poznámka

Na rozdíl od uhlíkové daně je systém cap nad trade vnímám jako tržněji zaměřený přístup ke snižování emisí. V tomto systému je konkrétnímu sektoru určen celkový emisní limit (cap) a vláda poté vydá emisní povolenky jednotlivým firmám v daném sektoru. Pak je už na odpovědnosti jednotlivých firem, aby nepřekročily limity povolenek, které jim byly přiděleny. Aby firma limity nepřekročila, může investovat například do čistějších technologií a nakonec mít nižší emise, než má povoleno povolenkami, které drží. V tom případě pak může přebytečné povolenky prodat jiné firmě, která své povolené limity překročila. Tak je vytvořen trh s emisními povolenkami a odtud pochází i název „cap and trade“.  Příkladem takového systému je systém EU pro obchodování s emisemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us