1
March
2018

Capital allocation /

Přidělování kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Capital allocation entails the decisions of a company’s management in deploying the available capital, presumably with the goal of maximizing long-term profitability and growth.

Example sentence

At the general meeting, the new majority owner of Kovacs & Sons praised the company’s products but emphasized that at its current size the company must improve its capital allocation to remain profitable.

Comment

Capital allocation is usually governed by the company’s business strategy and involves decisions on the amounts and kinds of capital expenditures (CAPEX), the levels of retained earnings and dividend payout, and buybacks of shares. Good capital allocation means that shareholders earn the best possible returns on their investments over the long term and the company maximizes the benefits to the company from its business success. Smart investors look closely at the capital allocation decisions of a company into which they are considering to invest just as they evaluate its profitability and risks.

Definice

Přidělování kapitálu zahrnuje rozhodnutí vedení společnosti o využívání dostupného kapitálu s předpokládaným cílem maximalizace dlouhodobé ziskovosti a růstu.

Příklad použití ve větě

Na valné hromadě nový majoritní vlastník společnosti Kovacs & Sons pochválil předchozí produkty společnosti, ale zdůraznil, že při současné velikosti musí společnost zlepšit přidělování kapitálu, aby zůstala rentabilní.

Poznámka

Přidělování kapitálu se obvykle řídí podnikatelskou strategií a zahrnuje rozhodnutí o výši a typu kapitálových výdajů, úrovních nerozděleného zisku a výplaty dividend, a o zpětných odkupech akcií. Dobré přidělování kapitálu znamená, že akcionáři v dlouhodobém měřítku získají nejlepší možný zisk ze své investice, a že společnost maximalizuje výhody, které jí přinesou její obchodní úspěchy. Chytří investoři se podrobně věnují rozhodnutím kapitálového přidělování společnosti, do které hodlají investovat, stejně jako vyhodnocují její ziskovost a rizika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us