23
December
2020

Capital appreciation /

Zhodnocení kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Capital appreciation refers to an increase in the value of an asset resulting from a rise in market prices.

Example sentence

The ABC equity fund is intended for investors who aim to achieve long-term capital appreciation by investing in companies with shares traded on the Prague Stock Exchange.

Comment

Achieving the greatest capital appreciation possible is very typically the main goal of a person investing into stocks or other assets. Known also as capital growth, capital appreciation means the difference between purchase price and the ultimate selling price of such asset over time. Most common assets bought by investors with expectations of capital growth include stocks, mutual funds, and commodities but also real estate. The term differs slightly from the term capital gain, which denotes the capital appreciation already realized from an asset already sold. When speaking about capital appreciation, we speak about an asset that is still held by its owner and about potential profit in the case of selling such asset.

Definice

Zhodnocení kapitálu odkazuje k růstu hodnoty aktiva, které je výsledkem nárůstu tržní ceny.

Příklad použití ve větě

Akciový fond ABC je určen investorům, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na pražské burze.

Poznámka

Nejvyšší možné zhodnocení kapitálu je obvykle  hlavním cílem každého, kdo investuje do akcií nebo jiných aktiv. V angličtině je zhodnocení kapitálu známo také pod názvem capital growth a označuje rozdíl mezi nákupní cenou a konečnou prodejní cenou daného aktiva po určitém čase. Aktiva, která investoři nejčastěji nakupují v očekávání růstu kapitálu, zahrnují akcie, podílové fondy, komodity, ale také například reality. Termín zhodnocení kapitálu se mírně liší od termínu kapitálový zisk, který označuje uskutečněné zhodnocení kapitálu z již prodaného aktiva. Pokud tedy mluvíme o zhodnocení kapitálu, mluvíme o aktivu, které jeho majitel stále drží a o potenciálním zisku, který by z něho měl v případě, že by ho prodal.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us