21
September
2022

Capital asset /

Kapitálová aktiva

Business Term of the Day

Definition

A capital asset, also referred to as a fixed asset, is a type of property that may not easily be sold and is owned for its potential to contribute to the earnings of a business over the several or even many years of its useful life.

Example sentence

Fearing that recession is imminent, manufacturing companies are justifiably cautious today about overinvesting in new and additional capital assets.

Comment

Land, buildings and machinery are typical examples of capital assets. They are generally owned for much longer than 1 year and usually are sold only during bankruptcy proceedings, as part of a restructuring, when they are wearing out or are obsolete, or when significant growth in the business means that new equipment or larger premises are needed. By contrast, assets acquired by a business in order to be resold and thus generate profit are known as inventory. Capital assets are represented on the business’s balance sheet as property, plant and equipment (PP&E) and are expensed through a process called depreciation.

Definice

Kapitálová aktiva nebo také investiční majetek jsou druh majetku, který není snadné prodat, a důvodem jeho vlastnictví je potenciál, který má pro výdělky v podnikání po dobu několika nebo dokonce mnoha let životnosti.

Příklad použití ve větě

V obavě, že recese je nevyhnutelná, jsou dnes výrobní podniky oprávněně zdrženlivé ohledně velkých investic do nových a dodatečných kapitálových aktiv.

Poznámka

Typickým příkladem kapitálových aktiv jsou pozemky, budovy a strojní vybavení. Jejich vlastnictví obvykle trvá mnohem déle než jeden rok a prodávají se jen během bankrotu, v průběhu restrukturalizací, jsou-li opotřebovaná či zastaralá, anebo pokud je kvůli významnému růstu firmy potřeba nového vybavení či větších prostor. Naopak majetek pořízený společností za účelem prodeje, a tedy zisku, se nazývá inventář či zásoby. V účetní rozvaze společnosti se kapitálová aktiva označují jako pozemky, budovy a zařízení a do nákladů se účtují pomocí odpisování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us