2
November
2017

Capital call /

Svolávání kapitálu

Business Term of the Day

Definition

A capital call is a request for investors to fulfill their commitments to a given investment by supplying the promised funds.

Example sentence

Although we have had more than USD 10 million in subscriptions, the initial capital call will only be around USD 2 million, based on what we can realistically invest in the coming months.

Comment

Also called drawdowns, capital calls are used by fund managers to obtain a desired amount of funds from investors who have committed capital. Such situation applies especially in cases where the invested funds are not used immediately, but rather the fund manager waits for an appropriate investment opportunity. Thus, the investors hold their committed capital until such time as it is needed and a call is issued. The amount of the capital call may not exceed the level of the investors’ committed capital (or subscribed capital) and is often, in fact, lower. The remaining uncalled amount is termed unfunded commitment.

Definice

Svolávání kapitálu je požadavek, aby investoři dostáli svým závazkům k dané investici poskytnutím slíbených prostředků.

Příklad použití ve větě

Přestože máme v úpisech více než 10 milionů dolarů, počáteční svolávání kapitálu bude jen okolo 2 milionů dolarů na základě toho, co můžeme realisticky v nadcházejících měsících investovat.

Poznámka

I v češtině se mu říká capital call nebo čerpání. Využívají jej správci fondů, aby získali požadované množství finančních prostředků od investorů, kteří se zavázali k investici. K těmto situacím dochází především v případech, kdy investované prostředky nejsou využity okamžitě, ale správce fondu čeká na vhodnou investiční příležitost. Investoři tedy drží kapitál, který se zavázali poskytnout, až do doby, kdy bude potřeba a je vydáno svolávání kapitálu. Výše svolávání kapitálu nesmí přesáhnout úroveň upsaného kapitálu, ale často bývá nižší. Zbývající nesvolaná částka se nazývá nečerpaný kapitál.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us