3
September
2018

Capital flight /

Útěk kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Capital flight is a sudden outflow of capital from a country.

Example sentence

The panel of analysts has predicted that the serious capital flight from Russia will continue also in 2019.

Comment

Capital flight can have various causes, such as political or economic instability, changes in taxation or legislation, and low interest rates. It might reflect a general loss of business confidence in the country from which capital is fleeing or expectations of reduced future investment returns or even investment losses. Capital flight presents serious risks to a local economy, as it puts downward pressure on GDP growth, reduces the availability of jobs and tax revenues, causes general instability in the financial markets, and can be inflationary while pressing down the foreign exchange value of the local currency. This phenomenon can also be termed capital outflow, especially when the departure of capital occurs over an extended time.

Definice

Útěk kapitálu je náhlý odtok kapitálu z určité země.

Příklad použití ve větě

Panel analytiků predikoval, že vážný útěk kapitálu z Ruska bude pokračovat i v roce 2019.

Poznámka

Útěk kapitálu (neboli kapitálový přesun) může mít různé příčiny jako politickou nebo hospodářskou nestabilitu, změny danění nebo legislativy, nebo nízké úrokové sazby. Může odrážet obecnou ztrátu podnikatelské důvěry v zemi, odkud kapitál uniká, nebo očekávání nižších budoucích výnosů z investic nebo dokonce ztráty z investic. Útěk kapitálu představuje pro místní hospodářství vážná rizika, jelikož stlačuje růst HDP, snižuje dostupnost pracovních místa výnosů z daní, a způsobuje obecnou nestabilitu na finančních trzích, může mít inflační efekt a stlačovat devizovou hodnotu místní měny. Tento jev lze také nazývat odliv kapitálu, a to především když k úniku kapitálu dochází pohyb v delší době.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us