2
February
2023

Capital-intensive business /

Kapitálově náročný podnik

Business Term of the Day

Definition

Capital-intensive businesses are operations which require high levels of capital investments.

Example sentence

In an effort to improve poor margins in its capital-intensive business of coal extraction, DigDeep planned to expand vertically into other related downstream industries.

Comment

Capital-intensive businesses usually exist within capital-intensive industries. These comprise activities that use large numbers of machines or specialized equipment but have relatively low personnel and operational expenses, such as construction, mining, and heavy engineering. The level of capital expenditures (CAPEX) presents a barrier to entry for new enterprises, but once investments are made production may usually be scaled up more readily due to economies of scale. Capital-intensive businesses can be contrasted to labor-intensive business, such as retail and communications services, which require relatively lower capital expenditures but higher operational expenditures (OPEX) for associated labor, materials, and/or inventory.

Definice

Kapitálově náročné podniky jsou provozy, které vyžadují vysokou úroveň kapitálových investic.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy zlepšit nízké marže ve svém kapitálově náročném podniku těžby uhlí společnost DigDeep plánovala vertikální expanzi do dalších souvisejících oblastí ležících dále po proudu.

Poznámka

Kapitálově náročné podniky jsou obvykle součásti kapitálově náročných odvětví. Ty zahrnují činnosti, které využívají velké množství strojů a specializovaného vybavení, ale mají relativně nízké výdaje na zaměstnance a provoz, jako například výstavba, těžba, a těžké strojírenství. Vysoká úroveň kapitálových výdajů představují pro nové podniky bariéru vstupu na trh, ale jakmile jsou investice provedeny, lze výrobu snadněji zvyšovat díky úsporám z rozsahu. Kapitálově intenzivní podniky lze postavit do protikladu k podnikům náročným na práci, například maloobchody nebo komunikační služby, které vyžadují relativně nízké kapitálové výdaje ale vyšší provozní výdaje na související práci, materiály a/nebo zásoby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us