11
February
2019

Capital planning /

Kapitálové plánování

Business Term of the Day

Definition

Capital planning comprises acquiring and allocating resources within an organization for long-term projects and plans.

Example sentence

The recently introduced capital planning tool not only made BigBulk’s budgeting much more transparent, it also highlighted several consistently underperforming teams.

Comment

Also referred to as budget planning, this is a crucial part of an organization’s high-level decision-making. It involves formulating long-term strategies, outlining plans to achieve those strategies, selecting projects which are likely to advance those plans, allocating funds to these projects, and evaluating their performance. In addition to growth and profitability, basic objectives for most organizations typically include financial stability and efficiency, and these put constraints on low-level capital planning.

Definice

Kapitálové plánování zahrnuje získávání přidělování zdrojů v organizaci na dlouhodobé projekty a plány.

Příklad použití ve větě

Nedávno zavedený nástroj pro kapitálové plánování nejen zprůhlednil rozpočtování společnosti BigBulk, ale také upozornil na několik konzistentně nevýkonných týmů.

Poznámka

Také se nazývá rozpočtové plánování. Jde o zásadní součást vysokoúrovňového rozhodování organizace. Zahrnuje formulování dlouhodobých strategií, vytyčování plánů pro dosažení těchto strategií, výběr projektů, které pravděpodobně tyto plány realizují, přidělování prostředků těmto projektům, a vyhodnocování jejich výkonu. Základní cíle pro většinu organizací zahrnují, kromě růstu a ziskovosti, finanční stabilitu a efektivitu. Tyto cíle následně kladou omezení na nízkoúrovňové kapitálové plánování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us