6
December
2017

Capital structure /

Struktura kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Capital structure is the composition of a company’s debt and equity capital, including of their subcomponents.

Example sentence

Analysts have recommended that BreadBake adjust its capital structure to move away from debt and thereby improve its risk profile.

Comment

A company’s capital may consist of debt (bonds and bank loans) and ownership shares (common and preferred stock). Its capital structure determines the company’s cost of capital and its leverage. The company’s solvency and overall financial stability are reflected in its capital structure, and an examination of that structure provides information about the seniority of capital components (for example, senior debt vs. junior debt and preferred shares vs. common shares). That seniority affects the order of fulfilling obligations in case of bankruptcy. The company’s creditors will prefer a lower proportion of debt and a higher proportion of equity to reduce their lending risk. Shareholders, however, may prefer a certain amount of debt if it will increase the company’s profits due to financial leverage.

Definice

Kapitálová struktura je složení dluhového a vlastního kapitálu společnosti, včetně jejich dílčích složek.

Příklad použití ve větě

Analytici doporučili společnosti BreadBake upravit kapitálovou strukturu, která by snížila dluh a tím zlepšila svůj rizikový profil.

Poznámka

Kapitál společnosti může tvořit dluh (dluhopisy a bankovní půjčky) a vlastnické podíly (kmenové a prioritní akcie). Její kapitálová struktura určuje výši jejích kapitálových nákladů a finanční páky. Kapitálová struktura společnosti odráží solventnost společnosti a její finanční stabilitu a pohled na tuto strukturu také poskytuje informace o prioritách jednotlivých složek kapitálu (např. prioritní dluh vs. subordinovaný dluh a prioritní akcie vs. kmenové akcie). Tyto priority ovlivňují pořadí plnění povinností v případě bankrotu. Věřitelé společnosti budou dávat přednost nižšímu poměru dluhu a vyššímu poměru vlastního kapitálu, pro snížení úvěrového rizika. Akcionáři naopak mohou dávat přednost určité výši dluhu, pokud to povede ke zvýšení zisku společnosti díky finanční páce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us