17
December
2020

Capitulation /

Kapitulace

Business Term of the Day

Definition

Financial capitulation refers to a time when many investors at once attempt to rid themselves of an investment or group of investments.

Example sentence

Although stocks have been undergoing strong declines, ACME analysts claimed that this was merely a gentle correction and that there were no signs that a general market capitulation was likely.

Comment

In general, to capitulate means to surrender. The term refers to investors giving up hope that an investment they hold will gain in value. This generally comes after a period of gradual price decline when there do not seem to be good prospects that these declines will reverse and prices will return to previous values. If enough investors feel this way, then it can lead to capitulation or panic selling with nearly everyone endeavoring to exit the market at once, thus rapidly driving down prices. Some investors see capitulation as the bottom of a market and so as an opportunity to buy securities at rock bottom prices.

Definice

Finanční kapitulace označuje období, kdy se velké množství investorů najednou pokouší zbavit investice nebo skupiny investic.

Příklad použití ve větě

Ačkoli akcie zažívaly strmý pokles, analytici společnosti ACME tvrdili, že jde jen o mírnou korekci a že neexistují žádné náznaky toho, že by všeobecná tržní kapitulace byla pravděpodobná.

Poznámka

Kapitulovat obecně znamená vzdát se. Tento termín označuje, že se investoři vzdali naděje na nárůst hodnoty držené investice. Dochází k ní obecně po období postupného poklesu cen, kdy to nevypadá, že by byly dobré vyhlídky na to, že se tento pokles zvrátí a ceny se vrátí na předchozí hodnoty. Pokud se tak cítí dostatečný počet investorů, může to vést ke kapitulaci nebo panickému prodeji, kdy se téměř všichni snaží naráz opustit trh a tím rapidně snižují ceny. Někteří investoři vnímají kapitulaci jako dno trhu a proto je vnímají jako příležitost nakoupit cenné papíry za absolutně nejnižší ceny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us