3
September
2021

Carbon footprint /

Uhlíková stopa

Business Term of the Day

Definition

Carbon footprint expresses (in tons of CO2 equivalent) the total amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere during some period of time by an individual, organization, event, product, or the like.

Example sentence

We decided to offset the carbon footprint of our company’s Christmas party by supporting the planting of native trees in Madagascar.

Comment

Carbon footprint is most usually calculated per person and year. The calculation is never precise, but a rough carbon footprint calculation can be made using one of various online calculators. The main things to be considered when calculating the carbon footprint of an individual are the use of energy sources at home, transportation (driving cars and flying produce the most greenhouse gas emissions), waste production, and overall consumption of food and other things that must be produced using certain forms of energy and in particular fossil fuels, which are the primary sources of greenhouse gases. Many people are trying to offset their carbon footprints by participating in or supporting climate-friendly activities.

Definice

Uhlíková stopa vyjadřuje (v tunách ekvivalentů CO2) celkové množství skleníkových plynů, které bylo během určitého časového úseku vypuštěno do atmosféry jednotlivcem, organizací, určitou akcí, produkcí výrobku apod.

Příklad použití ve větě

Rozhodli jsme se kompenzovat uhlíkovou stopu našeho firemního vánočního večírku podporou výsadby původních druhů stromů na Madagaskaru.

Poznámka

Uhlíková stopa se nejčastěji počítá na osobu a rok. Výpočet není nikdy přesný, ale přibližný výpočet uhlíkové stopy lze provést pomocí některé z mnoha online kalkulaček. Hlavní věci, které se berou v úvahu při výpočtu uhlíkové stopy jednotlivce jsou: spotřeba energetických zdrojů v domácnosti, doprava (nejvíce emisí skleníkových plynů vzniká při jízdě autem a létání), produkce odpadu a celková spotřeba potravin a dalších věcí, k jejichž výrobě je vždy třeba použít určitou formu energie a zejména fosilní paliva, která jsou hlavním zdrojem skleníkových plynů. Mnoho lidí se snaží kompenzovat svou uhlíkovou stopu prováděním nebo podporou činností šetrných ke klimatu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us