4
January
2021

Career ladder /

Kariérní žebříček

Business Term of the Day

Definition

A career ladder refers to the potential to develop a career through positions that are progressively higher within a hierarchy.

Example sentence

I’d really like to work at ACME, but I’m not interested in having to start at the bottom of the career ladder again after all the hard work I’ve put in here.

Comment

In theory, a career ladder offers the opportunity for people to begin at an entry-level position within an organization and work their way up toward the top of the organization, such as beginning as an associate at a law firm and eventually being made partner. Given that certain organizations may wish to promote stability rather than movement, it may be necessary for employees looking for promotions to consider lateral movements to other similar organizations. In such cases, the appropriate metaphor is said to be a career lattice. Other organizations have clear expectations for career development, potentially including up or out policies.

Definice

Kariérní žebříček popisuje potenciál rozvoje kariéry pomocí pozic, které jsou stále výše v hierarchii.

Příklad použití ve větě

Opravdu rád bych pracoval pro ACME, ale nechci zase začínat vespod kariérního žebříčku po vší té tvrdé práci, kterou jsem tu odvedl.

Poznámka

Kariérní žebříček by měl teoreticky lidem nabídnout příležitost začít v organizaci na pozici vstupní úrovně a propracovat si cestu na vrchol organizace, například začít pracovat jako koncipient v advokátní kanceláři a nakonec se stát partnerem. Vzhledem k tomu, že některé organizace mohou chtít podporovat stabilitu oproti mobilitě, může být pro zaměstnance nutné, aby zvážili horizontální pohyb do jiných podobných organizací. V takových případech se za vhodnou metaforu označuje kariérní mřížka. Jiné organizace mají jasná očekávání ohledně kariérního rozvoje, které mohou zahrnovat politiku up-or-out.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us