27
July
2020

Cartel /

Kartel

Business Term of the Day

Definition

In business, a cartel is an organization of companies that is intended or able to control a specific market.

Example sentence

ACME’s spokesperson rejected allegations that the company was involved in a cartel with other mobile phone producers and said that similar prices were the result of legitimate competitive pressures.

Comment

The purpose of cartels is to increase its members’ profits by such means as controlling prices and limiting competition within an area. Industries with few sellers, known as oligopolies, are highly susceptible to cartels. Practices that are considered to be examples of collusion by cartels include price fixing, limiting production, bid rigging, and market allocation (dividing up a market among cartel members). In most countries, cartels are banned by antitrust laws. However, there are also well-known public cartels created on the basis of international agreements, such as arguably the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Definice

V obchodu je kartel organizace společností, která má za cíl nebo schopnost ovládat trh.

Příklad použití ve větě

Mluvčí společnosti ACME odmítl obvinění, že by společnost byla součástí kartelu s jinými výrobci telefonů a prohlásil, že obdobné ceny jsou způsobeny legitimním konkurenčním tlakem.

Poznámka

Účelem kartelů je zvyšovat zisky jejich členů například ovládáním cen a omezením konkurence v dané oblasti. Odvětví s malým počtem prodejců, známé jako oligopoly, jsou na kartely velmi náchylné. Jednání, která jsou považovaná za příklady koluze kartelů, zahrnují stanovování cen, omezování produkce, manipulace při podávání nabídekrozdělování trhu mezi členy kartelu. Antitrustové zákony kartely ve většině zemí zakazují. Na druhou stranu ale existují i velmi známé veřejné kartely vytvořené na základě mezinárodních dohod, například údajně Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us