11
March
2020

Cash burn rate /

Cash burn rate

Business Term of the Day

Definition

Cash burn rate is the amount of money per month which that a new company consuming during the period prior to the time when it will earn sufficient funds from its business operations to cover its operating expenses.

Example sentence

Because our start-up company had received enough funding from investors, we could afford a burn rate of $ 250,000 per month in our first year of operation.
 

Comment

Cash burn rate is in fact a negative cash flow, a pace at which a company uses up money. A newly established usually uses money from investors or money borrowed from a bank to fund its operations. The cash burn rate is therefore used also to calculate how much time a company has before it must start generating enough of its own revenues to pay for all its costs – or go back to the investors to seek additional start-up funding. A company is expected to begin generating income gradually and in this way reduce its monthly cash burn rate. For example, if a company has operating costs of $50,000 per month but it generates $10,000 in revenues, then its net burn rate is $40,000.

Definice

Cash burn rate je množství peněz, které nová firma měsíčně spotřebuje v období předtím, než si vlastním podnikáním začne vydělávat dostatečné množství peněz k pokrytí svých provozních nákladů.

Příklad použití ve větě

Protože náš start-up získal dostatečnou podporu investorů, mohli jsme si v prvním roce fungování dovolit burn rate ve výši 250 tisíc dolarů měsíčně.

Poznámka

Cash burn rate je v zásadě negativní cash flow, tedy rychlost, kterou firma spotřebovává peníze. Nově založený podnik obvykle využívá k zaplacení svého provozu peníze od investorů nebo peníze půjčené z banky. Cash burn rate je proto používán také k výpočtu toho, kolik času má firma na to, aby začala vytvářet vlastní příjmy dostatečné k zaplacení všech svých nákladů – jinak musí žádat od investorů dodatečnou podporu. Očekává se, že firma postupně začne generovat příjmy a takto bude snižovat svůj měsíční burn rate. Například firma, jejíž měsíční provozní dosahují 50 tisíc dolarů, ale 10 tisíc dolarů měsíčně vydělá, má čistý cash burn rate 40 tisíc dolarů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us