8
February
2022

Cash equivalent /

Peněžní ekvivalent

Business Term of the Day

Definition

Cash equivalents are securities which can be readily exchanged for a known amount of cash and therefore are highly liquid.

Example sentence

Instead of taking advantage of recent investment opportunities, GreenFund’s investment manager decided to maintain capital in cash equivalents in anticipation of further price decline on equity markets.

Comment

Cash equivalents generally comprise investments which can be liquidated within three months, namely treasury bills, commercial paper, and short-term government bonds. They are often reported together with cash as cash and cash equivalents. Total cash and cash equivalents divided by the sum of current liabilities may be used to determine a company’s liquidity ratio – a measure of a company’s ability to quickly settle those liabilities.

Definice

Peněžní ekvivalenty jsou cenné papíry, které lze snadno směnit za známou částku v hotovosti a jsou proto vysoce likvidní.

Příklad použití ve větě

Než aby využil nedávných investičních příležitostí, investiční manažer fondu GreenFund se rozhodl ponechat kapitál v peněžních ekvivalentech v očekávání dalšího poklesu cen na akciových trzích.

Poznámka

Peněžní ekvivalenty zahrnují obecně investice, které je možné likvidovat do tří měsíců, konkrétně pokladniční poukázky, komerční papíry a krátkodobé státní dluhopisy. Často se vykazují společně s hotovostí jako peníze a peněžní ekvivalenty. Celkový objem peněz a peněžních ekvivalentů dělený součtem krátkodobých závazků lze použít ke stanovení poměru likvidity společnosti – což je míra toho, jak může společnost rychle vyrovnat tyto závazky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us