10
October
2017

Cash pooling /

Cash pooling

Business Term of the Day

Definition

Cash pooling is a practice wherein the balances of several related bank accounts are aggregated for the purpose of calculating interest.

Example sentence

In accordance with local regulations, MarkX Group was required to report some of its cash pooling transactions to the central bank.

Comment

Cash pooling is frequently used by many organizations which have several bank accounts in order to earn greater interest on the larger, pooled amount and to have better control over cash balances generally. When the accounts are pooled, the master account accrues interest based on the total sum of balances. Cash pooling is today a standard offer by many banks, including the possibility to pool accounts across different banks and in different currencies. Cash pooling exists in two forms: physical and notional. Physical cash pooling involves moving money between the accounts to create the desired balances, whereas in notional cash pooling interest is applied based on the sum of balances.

Definice

Cash pooling je praxe, která spočívá ve slučování zůstatků několika souvisejících bankovních účtů za účelem výpočtu úroků.

Příklad použití ve větě

Podle místních předpisů byla skupina MarkX povinna ohlašovat některé své cash poolingové transakce centrální bance.

Poznámka

Cash pooling, někdy nazývaný sdružování finančních prostředků, využívá řada organizací, které mají více bankovních účtů, aby získaly vyšší úrok z vyšších sdružených částek a aby měly lepší kontrolu nad hotovostními zůstatky celkem. Když se účty sdruží, hlavní účet se úročí na základě celkového součtu zůstatků. Cash pooling dnes standardně nabízí celá řada bank, včetně možnosti sdružovat účty napříč bankami a v různých měnách. Cash pooling má dvě formy: fyzickou a fiktivní. Fyzický cash pooling zahrnuje přesuny peněz mezi účty pro vytvoření požadovaných zůstatků, zatímco ve fiktivním cash poolingu se používá úrok založený na součtu zůstatků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us