15
August
2022

Cash runway /

Cash runway

Business Term of the Day

Definition

Cash runway is the period of time a business can keep operating at a loss before it runs out of cash, usually measured in months.

Example sentence

If new tech startup Can Do Work Solutions keeps running at a loss without finding a viable way of cutting expenses and improving cashflow, then its cash runway will be quite short.

Comment

In order to determine cash runway, a company takes its total cash reserves and divides it by the monthly cash spend, which equates to the cash burn rate. The calculation reflects how many months it will have cash before either having to find additional funds or possibly taking tough measures to cut costs. Knowledge of a company’s cash runway is useful for investors and other stakeholders in the business, as it shines a light on the company’s viability and whether it is spending too much money in excess of its revenues.

Definice

Pojmem cash runway, doslova peněžní dráha, se označuje období, během kterého může firma fungovat ve ztrátách, než jí dojdou peníze. Obvykle se měří v měsících.

Příklad použití ve větě

Pokud bude nový technologický startup Can Do Work Solutions nadále fungovat ve ztrátě a nenajde schůdný způsob, jak snížit výdaje a podpořit peněžní tok, bude jeho cash runway opravdu krátká.

Poznámka

Aby společnost vypočítala svoji cash runway, vydělí hotovostní finanční rezervu měsíčními hotovostními výdaji, které se rovnají takzvanému cash burn rate. Výpočet ukáže, na kolik měsíců společnosti zbývají peníze, než bude potřeba najít dodatečné příjmy nebo nejspíš přistoupit k tvrdým opatřením, aby se snížily náklady. Znát cash runway firmy je vhodné pro investory a jiné zainteresované osoby v podniku, protože poukazuje na životaschopnost firmy a na to, jestli neutrácí příliš mnoho peněz nad rámec svých příjmů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us