25
March
2021

Cash /

Hotovost

Business Term of the Day

Definition

Cash is a physical form of money, namely such currency as coins and banknotes.

Example sentence

The company recently sold some inventory so as to have cash reserves to invest into potential new opportunities.

Comment

In accounting and finance, the meaning of the term is extended to include assets that can be converted into currency immediately (such as bank accounts and short-term government bonds). The extended definition is also referred to as cash and cash equivalents, comprising a line on companies’ financial statements. Cash in the form of banknotes and coins has come to form a very small proportion of the money supply and is increasingly being replaced even for small payments by electronic payment systems. According to most sources, the term originally referred to the money box used to hold currency and ultimately derives from the Latin capsa, meaning box (and hence is related to the Czech kapsa – pocket).

Definice

Hotovost je fyzická podoba peněz, především měna v podobě například mincí a bankovek.

Příklad použití ve větě

Společnost prodala nějaké zásoby, aby měla rezervy hotovosti pro investice do možných nových příležitostí.

Poznámka

V účetnictví a finančnictví má tento pojem širší význam – zahrnuje také aktiva, která lze bezprostředně přeměnit na hotovost (jako bankovní účty a krátkodobé státní dluhopisy). Hotovost v širším významu se také označuje jako peníze a peněžní ekvivalenty a tvoří položku ve finanční závěrce společnosti. Hotovost v podobě bankovek a mincí tvoří dnes velice malou část peněžní zásoby a její roli i pro malé platby stále více přebírají elektronické platební systémy. Podle většiny zdrojů se anglický termín cash odvozuje z latinského slova capsa, které znamená schránka (a tedy souvisí s českým slovem kapsa).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us