21
November
2023

Casual labor /

Příležitostná práce

Business Term of the Day

Definition

Casual labor is work carried out on an ad hoc and/or short-term basis, and usually it is paid at an hourly or piecework rate.

Example sentence

During the Great Recession, many companies laid off substantial numbers of employees and turned to casual labor in order to save on labor costs.

Comment

Engaging in casual labor is generally not considered to be a career, as it offers little or no opportunity for career development. For instance, part-time jobs taken by students and projects performed by freelancers are considered casual labor. Illegal immigrants often take jobs as casual laborers on building sites to avoid registration with the authorities. The terms casual work and contingent work also are used, the latter especially to emphasize the negative connotations of this type of labor relationship. In contrast, part-time labor is usually regular, even though it typically does not provide the same benefits as does full-time employment.

Definice

Příležitostná práce je práce, která se vykonává příležitostně a/nebo krátkodobě, a obvykle je placená za hodinu nebo za dílo.

Příklad použití ve větě

Během velké recese řada společností propustila značné množství zaměstnanců a zaměřila se na příležitostnou práci, aby ušetřila na pracovních nákladech.

Poznámka

Zaměstnání příležitostnou prací se obvykle nepovažuje za součást kariéry, neboť nenabízí téměř žádné nebo žádné příležitosti pro kariérní rozvoj. Například studentské brigády se považují za příležitostnou práci. Nelegální imigranti se často nechávají zaměstnávat jako příležitostní pracovníci na stavbách, aby se vyhnuli registraci státními orgány. V angličtině se používají také termíny casual work a contingent work – ten druhý obzvláště pro zdůraznění negativních konotací tohoto typu pracovních vztahů. Oproti tomu práce na částečný úvazek je obvykle pravidelná, ale typicky neposkytuje stejné výhody jako práce na plný úvazek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us