25
August
2022

Cat bond /

Katastrofický dluhopis

Business Term of the Day

Definition

Cat bonds are debt instruments designed to reduce the issuers’ catastrophe risk.

Example sentence

BigFish issued cat bonds to hedge against risks associated with its operations in coastal areas exposed to the impacts of global climate change.

Comment

Also referred to as catastrophe bonds, they are part of a broader category of insurance-linked securities (ILS). Cat bonds are most commonly issued by insurers and reinsurers, less frequently by other institutional investors, and typically through a special-purpose entity (SPE). In order to be attractive to investors, these bonds offer relatively high yields. If, however, the issuer incurs damage as a result of the specified disaster, the issuer gets to keep the bond principal and/or the interest. For some cat bonds, such condition is fulfilled only by a series of two or more catastrophic events.

Definice

Katastrofické dluhopisy jsou dluhové nástroje, jejichž účelem je snížit riziko katastrofy pro vydavatele.

Příklad použití ve větě

Společnost BigFish vydala katastrofické dluhopisy, aby se zajistila vůči rizikům spojeným se svými provozy v pobřežních oblastech vystavených dopadům globálních změn klimatu.

Poznámka

Tyto dluhopisy jsou součástí širší kategorie cenných papírů navázaných na pojistné smlouvy. Katastrofické dluhopisy nejčastěji vydávají pojišťovatelé a zajišťovatelé a méně často další institucionální investoři, typicky prostřednictvím speciálního účelového subjektu. Aby byly tyto dluhopisy pro investory atraktivní, nabízejí relativně vysoké výnosy. Pokud ale vydavatel utrpí škodu v důsledku uvedené pohromy, emitent si nechá jistinu dluhopisu a/nebo úrok. Pro některé katastrofické dluhopisy je tato podmínka splněna až sérií dvou nebo více katastrofických událostí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us