16
September
2019

Catching a falling knife /

Chytání padajícího nože

Business Term of the Day

Definition

Catching a falling knife is an expression used to caution traders or investors who might attempt to invest in a security or commodity the price of which is falling in the hopes that the trend would soon reverse itself.

Example sentence

Ian had already lost a fortune trying to catch a falling knife in Cytotek shares, but that didn’t stop him from speculating further using borrowed money.

Comment

Catching a falling knife occurs in situations when traders or investors attempt to buy on a downward trend. It is a specific case of timing the market. In more general terms, traders and investors are advised “don’t fight the tape” (i.e., don’t bet against the trend in the market). Traders may attempt to catch a falling knife especially when they’ve suffered an initial loss and are desperate to recoup the lost value by buying the securities at a still-lower price. They may convince themselves the trend would soon reverse, but often that does not occur. They may even fall prey to the gambler’s fallacy – betting still more money on the slim chance that they will win back what they’ve lost and more.

Definice

Chytání padajícího nože je fráze, která se používá jako varování pro obchodníky nebo investory, kteří se mohou pokusit investovat do cenného papíru nebo komodity, jejichž cena klesá, s nadějí, že se trend brzy obrátí.

Příklad použití ve větě

Ian už ztratil celé jmění, když se pokusil chytit padající nůž u akcií Cytotek, ale to mu nezabránilo dál spekulovat s půjčenými penězi.

Poznámka

K chytání padajícího nože může dojít v situacích, kdy se obchodníci nebo investoři pokusí nakupovat během klesajícího trendu. Jde o konkrétní příklad časování trhu. Obecněji se obchodníkům a investorům radí, „neperte se s páskou“ (tedy nesázejte proti trendům na trhu). Obchodníci se mohou pokusit chytit padající nůž především, když utrpěli počáteční ztrátu a zoufale se snaží znovuzískat ztracenou hodnotu nakupováním cenných papírů za stále nižší ceny. Mohou sami sebe přesvědčit, že se trend brzy obrátí, ale k tomu často nedojde. Mohou se dokonce stát obětí gamblerova omylu, a sázet stále další peníze na malou šanci, že získají zpět to, co ztratili, a ještě víc.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us