26
September
2016

Category killer /

Zabiják kategorie

Business Term of the Day

Definition

A category killer is a company so dominant that it is able to drive nearly all competitors out of business.

Example sentence

Analysts warned that despite ACME’s history as a category killer the rise of competition from e-commerce sites represents a large threat to its profits.

Comment

Retail category killers (a form of big-box store) generally gain competitive advantages over other companies by using their large size to achieve economies of scale and offer goods at lower prices or to offer a wider range of goods than is possible in more specialized stores. The term has also been applied in other areas, such as to the online auction site eBay, which used its size to drive some competitors out of the market.

Definice

Zabiják kategorie je společnost, která je tak dominantní, že je schopna vyhnat téměř všechny konkurenty z oboru.

Příklad použití ve větě

Analytici varovali, že navzdory historii společnosti ACME, kdy byla zabijákem kategorie, vzestup konkurence z e-shopových stránek představuje velkou hrozbu pro její zisky.

Poznámka

Zabijáci kategorie maloobchodu (forma hypermarketu) obvykle získává konkurenční výhodu nad dalšími společnostmi využitím své velikosti k dosažení úspor z rozsahu a nabízením zboží za nižší cenu nebo nabízením širšího sortimentu než je možné ve specializovanějších obchodech. Tento termín se také používá v jiných oblastech, například onlinová aukční stránka eBay, která využívá své velikosti pro vyhnání konkurentů z trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us