20
June
2019

Center store /

Center store

Business Term of the Day

Definition

Center store is the area in the middle interior of a retail store that offers packaged food, beverages, beauty products, health care, and general goods.

Example sentence

Another successful project we completed last year was a marketing campaign designed to draw more customers to the center store in Buy‘N’Large supermarkets and keep them there longer.

Comment

Center store aisles span most of a typical supermarket, and they are surrounded by perimeters (which contain fresh produce, baked goods, meat and deli, and other goods). Perimeter sections may be much more individualized across a retail chain than is center store, which in turn provides a more stable range of staple goods. Changing consumer behavior and increased competition from other specialized stores offering many of the same goods have caused supermarkets to put greater emphasis on the design, stocking, and management of their center stores.

Definice

Center store je prostředek vnitřku maloobchodu, který nabízí balené potraviny, nápoje, kosmetiku, zdravotní potřeby a obecné zboží.

Příklad použití ve větě

Další úspěšný projekt, který jsme loni dokončili, byla marketingová kampaň, jejímž účelem bylo přivést více zákazníků do center store supermarketů Buy‘N’Large a udržet je tam po delší dobu.

Poznámka

Uličky center store (doslova střed obchodu) zabírají většinu typického supermarketu, a jsou ohraničeny perimetrem (který obsahuje čerstvou zeleninu, pečivo, maso a uzeniny a další zboží). Oddíly perimetru mohou být v rámci maloobchodního řetězce individualizovanější než center store, který zase poskytuje stabilnější nabídku výrobků běžné potřeby. Měnící se chování spotřebitelů a vyšší konkurence ostatních specializovaných obchodů, které nabízejí řadu stejného zboží, přiměly supermarkety klást větší důraz na design, zásobení, a řízení jejich center store.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us