28
August
2019

Central bank /

Centrální banka

Business Term of the Day

Definition

A central bank is a financial institution that manages the monetary and credit policy of a country or currency area.

Example sentence

“Nigeria's President Muhammadu Buhari has told his country's central bank to stop providing funding for food imports (…), a move that has raised questions about the central bank’s independence.” – Al Jazeera, 14 Aug 2019

Comment

Central banks set official interest rates, manage the money supply of a particular currency and foreign exchange, and regulate the operations of commercial banks. A central bank usually strives through its policy decisions and actions to hold down unemployment, prevent excessive inflation or deflation, and promote economic growth. It can also use such powerful but limited tools as quantitative easing (effected by purchasing and holding bonds in the open market, thereby increasing the money supply, pressing down on interest rates, and promoting borrowing, spending, and investment ). Generally speaking, and in various ways, depending upon a given country or currency area, a central bank also serves as a bank that serves all other banks within its jurisdiction and may regulate other financial services companies in addition to banks. Examples of central banks include the U.S. Federal Reserve (generally known as “the Fed”), Germany’s Bundesbank, the European Central Bank, and the Czech National Bank.

Definice

Centrální banka je finanční instituce, která řídí měnovou a úrokovou politiku státu nebo měnové oblasti.

Příklad použití ve větě

„Prezident Nigérie Muhammadu Buhari své centrální bance sdělil, aby přestala poskytovat financování na dovoz jídla (…). Tento tah vzbudil pochybnosti o nezávislosti centrální banky.“ – Al Jazeera, 14. srpen 2018

Poznámka

Centrální banka nastavuje oficiální úrokové sazby, řídí peněžní zásobu určité měny a devizové operace, a reguluje provoz komerčních bank. Centrální banka se obvykle snaží, prostřednictvím svých politických rozhodnutí a úkonů, udržovat nízkou nezaměstnanost, zabraňovat přílišné inflaci nebo deflaci, a podporovat ekonomický růst. Může také využívat silné, avšak omezené nástroje jako je kvantitativní uvolňování (prováděné nakupováním a držením dluhopisů na otevřeném trhu, což zvyšuje peněžní zásobu, stlačuje úrokové sazby a podporuje půjčování, utrácení a investice). Obecně řečeno, a v závislosti na dané zemi nebo měnové oblasti, centrální banka také slouží jako banka, která obsluhuje všechny ostatní banky v dané jurisdikci a kromě bank může regulovat i další finanční služby. Příklady centrálních bank zahrnují Federální rezervu USA (obecně známá jako „Fed“), Bundesbank v Německu, Evropskou centrální banku, a Českou národní banku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us