30
May
2018

Chain of command /

Linie velení

Business Term of the Day

Definition

Chain of command is the order according to which authority and responsibility are assigned within an organization between top management and employees at all lower levels.

Example sentence

Peter bypassed the normal chain of command and went straight to the CEO.

Comment

The expression derives from military usage: in the military chain of command, each soldier takes orders only from his or her direct superior and gives orders only to his or her direct subordinate. At the same time, each subordinate reports new information to his or her immediate superior who then may decide to act on it or pass it on to a higher level. Although these structures are generally much more flexible in businesses, a command hierarchy nonetheless usually exists, and an employee can be disciplined for not carrying out an instruction from his or her superior. An organization’s chain of command is usually depicted clearly in its organizational chart.

Definice

Linie velení je pořadí, podle kterého se v organizaci přiděluje pravomoc a odpovědnost mezi nejvyšším vedením a zaměstnanci na všech nižších úrovních.

Příklad použití ve větě

Peter obešel obvyklou linii velení a šel přímo za generálním ředitelem.

Poznámka

Tento výraz pochází z použití ve vojenství: ve vojenské linii velení každý voják přijímá rozkazy jen od svého přímého nadřízeného a dává rozkazy pouze svému přímému podřízenému. Zároveň každý podřízený předává nové informace svému přímému nadřízenému, který se následně může rozhodnout, že podle nich bude jednat nebo je předá na vyšší úroveň. Ačkoli v podnikání je tato struktura obvykle mnohem pružnější, hierarchie velení v nich obvykle stále existuje a zaměstnanec může být potrestán za nesplnění pokynu svého nadřízeného. Linie velení je obvykle jasně znázorněna na jejím organizačním schématu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us