24
August
2022

Chief executive officer /

Generální ředitel

Business Term of the Day

Definition

A chief executive officer (commonly called CEO) is a company’s highest executive manager, responsible for its overall operations.

Example sentence

When Ursula Burns was named CEO of Xerox in 2009, she became the first African-American woman to achieve such a position in a Fortune 500 company.

Comment

In the Anglo-American corporate system, the CEO is typically elected by the board of directors. While the role varies, especially according to the size of the company, he or she is typically responsible for making and implementing major corporate decisions, overseeing the allocation of resources, and acting as a mediator between the board of directors and the operational sections of the company. In the case of well-known companies, the CEO’s role as a communicator often extends to the general public as well. In some contexts, CEOs can also be referred to as president or executive/managing director.

Definice

Generální ředitel nebo také CEO je nejvyšší výkonný manažer společnosti zodpovědný za její celkovou činnost.

Příklad použití ve větě

Když byla v roce 2009 Ursula Burnsová jmenována generální ředitelkou firmy Xerox, stala se první Afroameričankou, která dosáhla takové pozice ve společnosti uvedené ve Fortune 500.

Poznámka

V angloamerickém podnikovém systému generálního ředitele běžně volí představenstvo. Ačkoli konkrétní role se liší v závislosti na velikosti společnosti, obvykle je generální ředitel zodpovědný za vynášení a implementaci hlavních podnikových rozhodnutí, dohled nad alokací zdrojů, a také působí jako prostředník mezi představenstvem a operačními odděleními podniku. V případě společností, které jsou veřejně dobře známé, se obvykle jeho role komunikátora rozšiřuje i na širokou veřejnost. V určitém kontextu může být generální ředitel označován také jako prezident nebo výkonný/řídící ředitel.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us