18
October
2016

Churning /

Churning

Business Term of the Day

Definition

Churning is a fraudulent practice wherein a broker makes excessive trades in a client’s account in order to generate commissions.

Example sentence

Concerned about possible risks of churning, Wile E. decided to invest with ACME, whose accounts are fee-based rather than commission accounts.

Comment

In the U.S., churning is governed by SEC rules and securities laws but there exist no quantitative means of measuring it. A broker found guilty of churning faces financial and other penalties from FINRA. In practice, churning requires that the client’s account be under the broker’s discretionary authority. Thus, clients may avoid the risk of churning by having full control over the account or by using a fee-based rather than commission account. The related term reverse churning refers to the practice of switching a client who does not trade often from a commission-based account to a fee-based account.

Definice

Churning je podvodná praktika, při které makléř provádí přílišné obchody na účet klienta, aby vygeneroval komise.

Příklad použití ve větě

Kvůli obavám z možného rizika churningu se Wile E. rozhodl investovat do fondu ACME, jehož účty jsou založené na pevných poplatcích oproti komisních poplatků.

Poznámka

V USA je churning řízen pravidly Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu, ale neexistují kvantitativní způsoby, jak jej měřit. Makléř, který je shledán vinným z churningu, čelí finančním a jiným postihům agentury FINRA. V praxi churning vyžaduje, aby byl účet klienta v diskreční pravomoci makléře. Proto se klienti mohou vyhnout riziku churningu tím, že si ponechají plnou kontrolu nad účtem, nebo tím, že využijí účty založené na pevných poplatcích místo komisních poplatků. Související termín reverzní churning označuje praktiku, kdy je klient, který neobchoduje často, převeden z účtu založeného na komisních poplatcích na účet založený na pevných poplatcích.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us