9
May
2023

Classified loan /

Klasifikovaný úvěr

Business Term of the Day

Definition

A classified loan is one at high risk of non-repayment.

Example sentence

At the bank examiner’s recommendation, GoldBank set aside USD 2 billion as provisions for its classified loans.

Comment

“Classified loan” is actually a catch-all term for a loan of one of three subcategories: substandard loan, doubtful loan, and loss loan (with increasing risk of non-payment). Although a bank will itself categorize its loans, that categorization may be checked by a bank examiner from the bank’s supervising regulator. To determine into which category a given loan will be placed, the bank personnel (and examiner on a test basis) will evaluate such factors as the debtor’s creditworthiness, the loan’s purpose and loan security, and the borrower’s repayment history. Banks must maintain sufficient provisions to minimize the impact from potential default of their classified loans.

Definice

Klasifikovaný úvěr je úvěr s vysokým rizikem nesplacení.

Příklad použití ve větě

Na doporučení bankovního prověřovatele vyhradila GoldBank 2 miliardy dolarů jako rezervy pro své klasifikované úvěry.

Poznámka

„Klasifikovaný úvěr“ je ve skutečnosti souhrnný termín pro úvěr z jedné ze tří podkategorií: podstandardní úvěr, pochybný úvěr, a ztrátový úvěr (se vzrůstajícím rizikem nesplacení). Ačkoli banky samy kategorizují své úvěry, tuto kategorizaci může prověřit bankovní prověřovatel z dohlížejícího regulačního orgánu. Pro stanovení, do které kategorie bude daný úvěr náležet, zaměstnanci banky (a v rámci testování také prověřovatel) vyhodnocují faktory jako bonitu dlužníka, účel úvěru a jeho zajištění, nebo historii splácení vypůjčovatele. Banky musejí mít dostatečné rezervy pro minimalizaci dopadu potenciálního selhání svých klasifikovaných úvěrů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us