3
March
2017

Clinical trial /

Klinické studie

Business Term of the Day

Definition

Clinical trials are experiments conducted with humans to determine the safety, efficacy, dosage, and side effects of a prospective drug.

Example sentence

NanoMed announced that its new prospective vaccine against the common cold has reached phase III clinical trials.

Comment

Clinical trials are usually preceded by years of exacting R&D needed to determine the specific effective substance and its effects on cells and nonhuman animals. Clinical trials are usually performed in various phases with increasing numbers of participants. They always feature one or more control groups (participants who are treated the same as the treatment groups except they are administered an ineffective substance) to determine whether the effects of the treatment are really due to a drug or due to an unrelated factor. Other principles applied in clinical trials include randomization of participants into various groups, replication to increase statistical reliability, and factorial design of experiments (i.e., testing several variable factors in various combinations). Ethical aspects of human experiments are addressed by bodies referred to as ethics committees in the EU and institutional review boards in the US.

Definice

Klinické studie jsou pokusy prováděné s lidmi, které stanoví bezpečnost, účinnost, dávkování a vedlejší efekty potenciálního léku.

Příklad použití ve větě

Společnost NanoMed oznámila, že klinické studie její nové potenciální vakcíny proti běžné rýmě dosáhly fáze III.

Poznámka

Klinickým zkouškám předchází obvykle roky náročného VaV nezbytného ke stanovení konkrétní účinné látky a jejích účinků na buňky a nelidská zvířata. Klinické zkoušky jsou obvykle vykonávány v různých fázích se zvyšujícím se počtem účastníků. Vždy zahrnují jednu nebo více kontrolních skupin (účastníků, se kterými je zacházeno stejně jako s experimentálními skupinami, kromě toho, že jim je podána neúčinná látka) aby se stanovilo, jestli jsou účinky léčby opravdu způsobeny daným lékem nebo nějakým nesouvisejícím faktorem. Další principy využívané v klinických zkouškách zahrnují randomizaci účastníků do různých skupin, replikaci pro zvýšení statistické spolehlivosti, a faktoriální uspořádání pokusů (tj. testování několik proměnných faktorů v různých kombinacích). Etickým aspektům pokusů na lidech se věnují etické komise (v USA označované jako institutional review boards).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us