22
July
2019

Co-sourcing /

Co-sourcing

Business Term of the Day

Definition

Co-sourcing is the corporate practice of combining internal capabilities with specialized knowhow from an external supplier.

Example sentence

Recognizing that it could never properly develop the specialized internet security capability needed to protect its enterprise systems, Big Red entered into a co-sourcing agreement with Digital Port Authority.

Comment

In contrast to outsourcing, which is wholly delegating some of a company’s internal activities to an external contractor, co-sourcing involves bringing the contractor into the company to collaborate in one or more specific areas or functions with the company’s own professionals on an ongoing basis. The company hiring the co-sourcing partner maintains control over the co-sourced area or function and will better understand the situation than it would were the entire area or function outsourced. Moreover, the internal staff collaborating with the co-sourcing contractor is going to acquire knowhow from the co-sourcing supplier that it would never learn from an outsourcing partner.

Definice

Co-sourcing je podniková praxe kombinování interních schopností se specializovaným know-how externího dodavatele.

Příklad použití ve větě

Společnost Big Red uznala, že by nikdy nedokázala vyvinout specializovanou schopnost internetového zabezpečení nutnou pro ochranu svých podnikových systémů, a uzavřela smlouvu o co-sourcingu s Digital Port Authority.

Poznámka

Na rozdíl od outsourcingu, který představuje úplné delegování interních aktivit společnosti na externího dodavatele, co-sourcing zahrnuje přivedení dodavatele do společnosti, aby spolupracoval na jedné nebo více konkrétních oblastech nebo funkcí společně s vlastními profesionály společnosti na dlouhodobé bázi. Společnost, která si najímá co-sourcingového partnera, si udržuje kontrolu nad co-sourcovanou oblastí nebo funkcí, a bude chápat situaci lépe, než kdyby celou oblast nebo funkci outsourcovala. Navíc interní personál, který spolupracuje s co-sourcingovým dodavatelem, získá know-how od dodavatele co-sourcingu, který by se od outsourcingového partnera nikdy nenaučila.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us