9
February
2022

Collusion /

Koluze

Business Term of the Day

Definition

Collusion constitutes a covert agreement between parties which limits competition.

Example sentence

OmniCorp’s CEO denied allegations of collusion with Universal Robots Inc. and emphasized that the two firms are serious competitors, as evidenced by both companies’ recent technological advancements.

Comment

Collusion can be unspoken, as in the case of one company avoiding challenging its competitor in their dominant market, which is usually considered to be entirely legal. Explicit forms of collusion (such as cartels) are frequently considered illegal pursuant to local anti-trust laws. Because collusion limits competition, it is harmful to consumers, who often end up paying higher prices. This is especially so in markets with limited numbers of suppliers, such as oligopolies and seller’s markets. Such limited competition may also reduce the involved companies’ incentives to invest in other key areas such as infrastructure and R&D. Collusion, therefore, may be seen to significantly impact market efficiency.

Definice

Koluze je skrytá dohoda mezi stranami, která omezuje konkurenci.

Příklad použití ve větě

Generální ředitel společnosti OmniCorp popřel jakákoli nařčení z koluze se společností Universal Robots Inc. a zdůraznil, že jsou obě společnosti vážnými konkurenty, jak dokládají jejich nedávné technologické pokroky.

Poznámka

Koluze může být nevyslovená, jako v případě jedné společnosti, která se vyhýbá tomu vyzvat svého konkurenta na jeho dominantním trhu, což se obvykle považuje za zcela legální. Explicitní formy koluze (například kartely) jsou často považovány za ilegální podle místních antitrustových zákonů. Protože koluze omezuje konkurenci, je škodlivá pro spotřebitele, kteří často nakonec zaplatí vyšší ceny. To platí obzvláště na trzích s omezeným množstvím dodavatelů, jako například v oligopolech a na trzích prodávajícího. Taková omezená konkurence může také dotčeným společnostem snížit motivaci investovat do dalších klíčových oblastí jako je infrastruktura a VaV. Proto lze dopady koluze na efektivitu trhu považovat za výrazné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us