20
August
2021

Commission-free trading /

Obchodování bez poplatků

Business Term of the Day

Definition

Commission-free trading means that a brokerage charges no fees for buying or selling stocks, exchange-traded funds, or other investment instruments and products

Example sentence

The first investment “app” to offer commission-free trading appeared several years ago under the name Robinhood.

Comment

Traditionally, brokerages charged commissions for executing trades. In recent years, and especially with the development of online trading platforms, trading of investment products became generally cheaper, with many platforms offering so-called commission-free trading. Although no or low fees can mean greater returns for investors, one must be careful about what commission-free really means as there is no free lunch. Brokerage platforms make money in various ways from their clients’ trading and investment activities, including through charges for premium services, margin lending, rehypothecation or payments for order flow, with the latter two being rather questionable practices.

Definice

Obchodování bez poplatků znamená, že si makléřská společnost neúčtuje žádné poplatky za nákup nebo prodej akcií, burzovně obchodovaných fondů nebo jiných investičních instrumentů a produktů.

Příklad použití ve větě

První investiční „apka“ nabízející obchodování bez poplatků se objevila před několika lety pod názvem Robinhood.

Poznámka

Makléřské společnosti si tradičně účtovali poplatky za provádění obchodů. V posledních letech, především v důsledku rozvoje online obchodních platforem, se obchodování s investičními produkty obecně zlevnilo, přičemž mnohé platformy nabízejí tzv. obchodování bez poplatků. Přestože žádné nebo nízké poplatky mohou pro investory znamenat vyšší výnosy, je třeba si dát pozor na to, co bezpoplatkové obchodování skutečně znamená, protože žádný oběd není zadarmo. Makléřské platformy vydělávají peníze na obchodních a investičních aktivitách svých zákazníků různými způsoby, včetně plateb za nadstandartní služby, maržových obchodů, rehypotekací nebo plateb za order flow, přičemž poslední dvě jmenované praktiky jsou poněkud pochybné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us