26
November
2019

Commodity /

Komodita

Business Term of the Day

Definition

A commodity is a basic good traded in the world market that is considered interchangeable with any other commodities of the same type and standard without regard to who produced them.

Example sentence

Although prices of crude oil have for many years been greatly influenced by OPEC member countries, the United States is today playing a more important role in determining the price of this commodity in the global market.

Comment

Grain, copper, gold, silver, oil and natural gas are traditional examples of commodities. However, such new types of commodities as bandwidth are a part of today’s commodity markets. Commodities are traded through standardized futures contracts determining the quantity and quality of the commodity being traded. Essentially, there are two types of traders in a commodity market: 1) commodity producers or those who truly want to buy the actual commodity, and 2) speculators. The first of these trade commodity contracts to hedge against future price movements. An example could be a milk producer who wants to sell milk for a specific price at a specific time in the future. The second ones (speculators) buy and sell commodities contracts purely with the hope to profit from price movements in the commodity market.

Definice

Komodita je základní zboží obchodované na světových trzích, které je považováno za vzájemně zaměnitelné s jinými komoditami stejného typu a standardu a u kterého nezáleží na tom, kdo zboží vyprodukoval.

Příklad použití ve větě

Ačkoliv ceny ropy byly pro mnoho let silně ovlivňovány členskými zeměmi OPEC, dnes hrají důležitější roli v určování ceny této komodity na globálním trhu Spojené státy.

Poznámka

Ke klasickým příkladům komodit patří obilí, měď, zlato, stříbro, ropa nebo zemní plyn. Součástí dnešních komoditních trhů jsou však i nové druhy komodit jako například šířka vlnového pásma. S komoditami se obchoduje za pomocí standardizovaných futures kontraktů, které určují kvantitu a kvalitu obchodované komodity. Na komoditním trhu najdeme v zásadě dva druhy obchodujících: 1) producenty komodit nebo ty, kteří chtějí danou komoditu opravdu nakoupit, a 2) spekulanty. První obchodují komoditní kontrakty proto, aby se zajistili proti pohybu ceny komodity v budoucnu. Příkladem by mohl být producent mléka, který chce prodat v určitém momentě v budoucnu mléko za určitou cenu. Druzí (spekulanti) prodávají a nakupují komoditní kontrakty pouze v naději na profit z pohybu cen na komoditním trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us