8
February
2017

Common share /

Kmenová akcie

Business Term of the Day

Definition

Common shares are shares with no special rights or privileges attached.

Example sentence

To implement its new employee ownership policy, ACME introduced a new class of common shares bearing no voting rights.

Comment

Also termed ordinary shares or equity shares, they are a type of equity instrument. Common shares normally comprise the majority of a company’s shares and typically also bear voting rights. They are contrasted with preferred shares, which enjoy special rights such as priority payment of dividends. In case of the company’s liquidation, holders of common shares are paid only after obligations to creditors and holders of preferred shares are settled from the company’s assets. A company may have different classes of common shares, usually granting different voting rights and intended for different types of investors.

Definice

Kmenové akcie jsou akcie, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo privilegia.

Příklad použití ve větě

V rámci zavedení své nové politiky zaměstnaneckého vlastnictví společnost ACME představila novou třídu kmenových akcií, které nenesou žádná hlasovací práva.

Poznámka

Také se nazývají běžné akcie nebo základní akcie. Jsou druhem kapitálového nástroje. Kmenové akcie obvykle tvoří většinu akcií společnosti a obyčejně nesou hlasovací práva. Stojí v protikladu k prioritním akciím, které oplývají zvláštními právy jako prioritní výplatou dividend. V případě likvidace společnosti jsou držitelé kmenových akcií vyplaceni až poté, co byly z aktiv společnosti uspokojeny závazky věřitelům a držitelé prioritních akcií. Společnost může mít různé třídy kmenových akcií, obvykle s různými hlasovacími právy, zamýšlené pro různé typy investorů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us