23
July
2019

Comparative advertising /

Srovnávací reklama

Business Term of the Day

Definition

Comparative advertising is an advertising strategy whereby a company claims the superiority of its own product or service by making a direct comparison to that of a competitor.

Example sentence

The European Court of Justice ruled that companies could use competitors’ trademarks in comparative advertising so long as there is no risk of customer confusion.

Comment

Also called comparison advertising and competitive advertising, this approach is most commonly associated with retail marketing (such as of washing detergents, toilet bowl cleaners, and paper towels). In fact, it can be used in almost any kind of marketing. In many jurisdictions, comparative advertising is very strictly controlled or outright banned (for example in Germany). In the Czech Republic, it is acceptable only if the advertising conforms to all of the required and strictly defined legal provisions. In the U.S., comparative advertising is allowed if the claims made can be proven with facts. To circumvent these regulations, some products and services may be compared with something like “the common budget brand you may be using today.”

Definice

Srovnávací reklama je reklamní strategie, při níž společnost přímým srovnáním s produktem nebo službou konkurenta prohlašuje, že její produkt nebo služba je lepší.

Příklad použití ve větě

Evropský soudní dvůr rozhodl, že společnosti mohou ve srovnávací reklamě používat ochranné známky konkurentů, pokud nehrozí zmatení zákazníka.

Poznámka

Srovnávací reklama je přístup, který se nejčastěji používá v maloobchodním marketingu (například na prací prášky, WC čističe a papírové ubrousky). Ve skutečnosti se může použít pro téměř jakýkoli typ marketingu. Srovnávací reklama je v řadě zemí velmi přísně kontrolována nebo i zcela zakázána (např. v Německu). V České republice je přípustná, jen pokud reklama vyhovuje všem požadovaným a přísně definovaným právním ustanovením. V USA je srovnávací reklama povolena, pokud lze použitá tvrzení podepřít fakty. Aby výrobci obešli tato nařízení, některé produkty a služby se mohou porovnávat s něčím jako je „běžný levný prostředek, který nyní využíváte“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us