11
February
2022

Comparison engine /

Internetový srovnávač

Business Term of the Day

Definition

A comparison engine is a website allowing shoppers to choose a product or service based upon criteria of their interest, such as price, features, or reviews, while comparing offers of individual sellers.

Example sentence

Using a comparison engine made me aware that there are better washing machines than the one I originally wanted to buy, and, on top of that, I found a retailer that was offering free shipping.

Comment

Google Shopping and the website Heureka that is popular in the Czech Republic are both examples of comparison engines. For the shopper, the advantage of such a website is that the engine can compare price and shipping costs at the same time and so the most advantageous offer is easy to identify. Comparison engines usually offer also reviews from people who already own the product and an option to compare features of similar products. From the retailer’s point of view, presenting goods on a comparison engine is an opportunity to reach a wider audience and increase traffic to its website as well as sales. Today, there are comparison engines comparing not only goods but also car insurance deals, prices of energy, mobile phone tariffs, savings accounts, and mortgages.

Definice

Internetový srovnávač je webová stránka, která nakupujícím umožnuje výběr produktu nebo služby na základě kritérií, která je zajímají, např. cena, vlastnosti produktu nebo recenze, a zároveň jim umožňuje porovnat nabídky jednotlivých prodejců.

Příklad použití ve větě

Díky internetovému srovnávači jsem zjistil, že existují i lepší pračky než ta, kterou jsem chtěl původně koupit, a navíc jsem našel i prodejce, který nabízel dopravu zdarma.

Poznámka

Google Shopping nebo v České republice oblíbený web Heureka dva příklady webových srovnávačů. Pro nakupujícího je výhodou, že vyhledávač dokáže porovnat cenu a náklady na dopravu najednou, a snadno tak identifikuje nejvýhodnější nabídku. Srovnávače obvykle nabízejí také recenze od lidí, kteří již produkt vlastní, a možnost porovnání vlastností podobných produktů. Z pohledu prodejce je prezentace zboží na srovnávači příležitostí, jak oslovit širší publikum a zvýšit návštěvnost webu, popřípadě tržby. Dnes existují i srovnávače, které porovnávají nejen zboží, ale také nabídky pojištění vozidel, ceny energií, tarify mobilních operátorů, spořicí účty nebo hypotéky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us