30
October
2018

Competitive parity /

Konkurenční parita

Business Term of the Day

Definition

Competitive parity occurs when an entity matches (but does not exceed) the capabilities of its competitors.

Example sentence

SkyHook’s new marketing director shut down development of the bold new campaign and explained that the Marketing Department’s budget for at least the next several years will be limited by competitive parity.

Comment

Competitive parity may be something a company strives to achieve or the result of a failure to do better, depending on its starting position. When a company substantially exceeds competitive parity, it has a competitive advantage. A sound business strategy may involve striving hard to achieve competitive advantage in only a few core areas while maintaining competitive parity in areas which are not so crucial. For example, a virtual reality games developer and producer may focus great effort on developing the most exciting and competitive games and accompanying hardware but decide that having the fastest delivery and best customer service merits less effort. The company would seek to achieve competitive advantage on the development side but only competitive parity in delivery and customer service. Competitive parity is a common objective when determining marketing budget for a company that wants to retain its current position in its market.

Definice

Konkurenční parita nastává, když se schopnosti dané osoby vyrovnají schopnostem jejích konkurentů (ale nepřesáhnou je).

Příklad použití ve větě

Nová marketingová ředitelka společnosti SkyHook zarazila vývoj nové odvážné kampaně a vysvětlila, že rozpočet oddělení marketingu pro nejméně několik příštích let bude omezen konkurenční paritou.

Poznámka

Konkurenční parita (neboli kompetitivní parita) může být něco, čeho se společnost snaží dosáhnout, nebo výsledek selhání, v závislosti na její výchozí pozici. Když společnost výrazně překoná konkurenční paritu, získá konkurenční výhodu. Dobrá obchodní strategie může zahrnovat usilovnou snahu o dosažení konkurenční výhody jen v několika klíčových oblastech a udržování konkurenční parity v oblastech, které tak zásadní nejsou. Například společnost vyvíjející a produkující hry ve virtuální realitě může věnovat velké úsilí na vývoj vzrušujících a kompetitivních her a příslušného hardwaru, ale rozhodnout se, že mít nejrychlejší dodací služby a nejlepší zákaznický servis si zasluhuje méně úsilí. Společnost by tedy chtěla dosáhnout konkurenční výhody na straně vývoje ale pouze kompetitivní parity v dodávkách a zákaznickém servise. Konkurenční parita je běžný cíl pro stanovení marketingového rozpočtu pro společnost, která si chce udržet aktuální pozici na trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us