20
November
2023

Concert party /

Jednání ve shodě

Business Term of the Day

Definition

Concert party in the context of a takeover bid refers to a group of individuals or entities who join forces to collectively acquire a significant stake in a target company, often with the goal of influencing or taking control of that company.

Example sentence

In the recent high-profile takeover attempt, a concert party comprising several hedge funds and wealthy investors joined forces to accumulate a substantial stake in OpulenceEdge.

Comment

Acting in concert is a strategic move by investors or entities to pool their resources and voting rights. This coordinated effort enables them to have a greater say in the target company’s decision-making process. By acting in concert, they can work collectively to pursue their interests and, in some cases, gain control of the target. For example, in 2010, British confectionary company Cadbury was acquired by the American food conglomerate Kraft Foods, which itself had formed a concert party with several financial institutions. It is important to note that such arrangements are subject to regulatory oversight to ensure compliance with securities and takeover regulations.

Definice

Jednání ve shodě v souvislosti s nabídkou převzetí označuje jednání skupiny fyzických nebo právnických osob, které spojí své síly, aby společně získaly významný podíl v cílové společnosti, často s účelem ovlivnění nebo převzetí kontroly nad danou společností.

Příklad použití ve větě

Při nedávném významném pokusu o převzetí, několika hedgeových fondů a zámožných investorů jednalo ve shodě, aby získali významný podíl ve společnosti OpulenceEdge.

Poznámka

Jednání ve shodě je strategickým krokem investorů nebo subjektů, kteří chtějí spojit své zdroje a hlasovací práva. Toto koordinované úsilí jim umožňuje mít větší vliv na rozhodovací proces cílové společnosti. Díky jednání ve shodě mohou společně prosazovat své zájmy a v některých případech získat kontrolu nad cílovou společností. Například v roce 2010 britskou cukrářskou společnost Cadbury koupil americký potravinářský konglomerát Kraft Foods, který jednal ve shodě s několika finančními institucemi. Je důležité si uvědomit, že takováto ujednání podléhají regulačnímu dohledu, aby se zajistilo dodržování předpisů o cenných papírech a převzetí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us