21
April
2020

Condition precedent /

Podmínka odkládací

Business Term of the Day

Definition

The legal term “condition precedent” refers to an event that must occur before a duty arises or a right is granted.

Example sentence

ACME analysts claim that decreased unemployment is a condition precedent to any potential interest rate hike.

Comment

Conditions precedent can be considered as initiating a duty or right. In contracts, the term refers to conditions that one party has to meet before the other party is obliged to do something. For example, proper delivery of an application to a given company may be a condition precedent to that company being required to process that application. In property law, the term refers to conditions that must be met before a person is granted the right to certain property. For example, reaching the age of 18 might be a condition precedent to a person being granted title to a house. A closely related term is condition subsequent, which refers to a condition that terminates a duty or right.

Definice

Právní termín „podmínka odkládací“ označuje událost, která musí nastat před vznikem povinnosti nebo nároku na právo.

Příklad použití ve větě

Analytici společnosti ACME tvrdí, že snížení nezaměstnanosti je podmínkou odkládací pro jakékoli případné zvýšení úrokových sazeb.

Poznámka

Podmínky odkládací je možné považovat za zřízení povinnosti nebo práva. Ve smlouvách tento termín označuje podmínky, které musí jedna ze stran splnit předtím, než je druhá strana povinna něco učinit. Například řádné doručení žádosti dané společnosti může být podmínkou odkládací k tomu, aby tato společnost byla povinna takovou žádost zpracovat. V majetkovém právu tento termín označuje podmínky, které je nutné splnit, než dané osobě vznikne nárok na právo na určitý majetek. Například dosažení 18 let věku může být podmínkou odkládací pro to, aby bylo dané osobě uděleno vlastnické právo k domu. Úzce souvisejícím termínem je podmínka rozvazovací, která označuje podmínku ukončující povinnost nebo právo.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us