22
October
2020

Consolidation /

Konsolidace

Business Term of the Day

Definition

In economics and business, the term consolidation is used in various contexts related to its meaning of “making stable” or “unifying.”

Example sentence

The energy supplier market has seen a great consolidation in recent years through the process of which Best Energy Inc. has strengthened its position as one of the market leaders.

Comment

In the context of individual business enterprises, consolidation refers to the combining of separate companies into a larger one. This differs from a merger in the fact that a new business entity is created in the process. In a context of markets, consolidation refers to maturation of a market segment whereby the number of sellers decreases as smaller firms are acquired or go out of business. In accounting, consolidation denotes the compiling of financial data of a parent firm and its subsidiaries into one set of financial statements referred to as consolidated financial statements. In banking, consolidation refers to paying off several debts while creating one new, larger loan (consolidation loan). In securities trading, consolidation describes the movement of an asset’s price only within a specific pattern (also called a base if the situation persists for a long time). In taxation, consolidation occurs when a group of business entities is treated as one company for tax purposes.

Definice

V ekonomii a businessu se termín konsolidace používá v různých kontextech souvisejících s jeho významem „stabilizovat“ nebo „sjednotit“.

Příklad použití ve větě

Trh dodavatelů elektrické energie v posledních letech zaznamenal významnou konsolidaci, během které společnost Best Energy Inc. posílila svou pozici mezi lídry trhu.

Poznámka

V kontextu jednotlivých podniků označuje slovo konsolidace spojení oddělených společností do jedné větší. Na rozdíl od fúze je v průběhu konsolidace vytvořen nový podnikatelský subjekt. V kontextu trhů odkazuje konsolidace na proces zrání odvětví trhu, kdy klesá počet prodejců s tím, jak jsou malé firmy skupovány nebo ukončují svou podnikatelskou činnost. V účetnictví označuje konsolidace sestavení údajů mateřské společnosti a jejích dceřiných společností do jedné finanční závěrky (tzv. konsolidovaná účetní závěrka). V bankovnictví konsolidace označuje splacení několika dluhů vytvořením nového, většího úvěru (konsolidační úvěr). V obchodě s cennými papíry tento pojem popisuje pohyb ceny aktiva pouze v rámci dobře definovaného vzoru (nazývaný také báze, pokud takováto situace trvá delší dobu). V oblasti daní konsolidace nastává v případě, že se skupina podniků považuje pro daňové účely za jednu společnost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us