20
December
2018

Consortium /

Konsorcium

Business Term of the Day

Definition

A consortium is a contractually bound group of entities collaborating in pursuit of a common objective.

Example sentence

The Unicode standard of electronic encoding is developed by the Unicode Consortium, whose members include Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Google, Oracle, Yahoo, and SAP.

Comment

In addition to its being used in reference to the collaborating group, the term consortium refers to the formal agreement itself. Consortia (alternative plural consortiums) are typically made up of companies, but they may also comprise individuals, countries, and other organizations. Every member of a consortium is bound only to the extent stipulated in its contract. The member remains independent in its business operations and has no say over those operations of any other member that are not related to the consortium. Consortia are often used in the nonprofit sector, but also in business. Even competitors may form consortia in certain areas of common interest, such as to create uniform standards that benefit the broader public. Doing so creates an example of what is sometimes termed coopetition.

Definice

Konsorcium je smluvní skupina osob, spolupracujících za společným cílem.

Příklad použití ve větě

Standard elektronického kódování Unicode vyvinulo Unicode Consortium, mezi jejímiž členy jsou Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Google, Oracle, Yahoo a SAP.

Poznámka

Termín konsorcium se, kromě označení spolupracující skupiny, používá také pro samotnou formální smlouvu. Konsorcia typicky tvoří společnosti, ale mohou sestávat také z fyzických osob, zemí, a dalších organizací. Každý člen konsorcia je vázán pouze v rozsahu stanoveném v dané smlouvě. Člen zůstává nezávislý v podnikových aktivitách a nemá žádnou kontrolu nad aktivitami jiných členů, které nesouvisí s konsorciem. Konsorcia se často používají v neziskovém sektoru, ale také v podnikání. Dokonce i konkurenti mohou tvořit konsorcia v určitých oblastech, kde mají společné zájmy, například pro tvorbu jednotných standardů, které budou prospěšné pro celou společnost. Toto je pak příkladem jevu, který se někdy nazývá koopetice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us