8
February
2021

Consumer behavior /

Chování spotřebitele

Business Term of the Day

Definition

Consumer behavior is a field of study examining all aspects related to choosing, buying, and using products and services.

Example sentence

Although online shopping has changed consumer behavior in numerous ways, many people still prefer brick-and-mortar stores, mainly because of the easier return process and opportunity to actually see and try things.

Comment

In the market, consumers exchange what we term scarce resources (not only money but also time and effort) for things they value. A consumer behavior researcher is interested in how consumers make decisions and what influences them. Many variables influence consumer behavior, such as age, education, attitudes, beliefs, lifestyle, habits, income, advertisement, and sales specials. For companies, understanding consumer behavior is necessary for any successful marketing. If a company understands why customers buy its products it is easier to win new and loyal customers. This discipline is also a lot about psychology; it investigates the thinking process, motivations, and emotions behind consumer decisions.

Definice

Chování spotřebitelů je obor, který se zabývá všemi aspekty spojenými s výběrem, koupí a používáním zboží a služeb.

Příklad použití ve větě

Ačkoliv nakupování na internetu v mnoha ohledech chování spotřebitelů změnilo, hodně lidí stále upřednostňuje kamenné obchody zejména z důvodů jednoduššího vracení zboží a možnosti věci vidět a vyzkoušet si je.

Poznámka

Spotřebitelé na trhu směnují to, čemu říkáme vzácné zdroje (nejen peníze, ale i čas a námahu) za věci, kterých si cení. Badatel v oblasti chování spotřebitelů se zajímá o to, jakým způsobem spotřebitelé činí rozhodnutí a co je při tom ovlivňuje. Chování spotřebitele je ovlivňováno mnoha proměnnými jako je například věk, vzdělání, postoje, názory, životní styl, zvyky, příjem, reklama, výprodeje apod. Pro firmy je důležité porozumět chování spotřebitele proto, aby jejich marketingové aktivity byly úspěšné. Pokud firma rozumí tomu, proč zákazníci její produkty kupují, je jednodušší získat nové a loajální zákazníky. Obor chování spotřebitele je hodně i o psychologii, zkoumá i proces myšlení, motivace a emoce, které stojí za rozhodnutími zákazníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us