22
November
2018

Consumer confidence /

Spotřebitelská důvěra

Business Term of the Day

Definition

Consumer confidence is a measure of overall optimism or pessimism among consumers.

Example sentence

Although November’s consumer confidence exceeded expectations, a number of analysts have called for caution in view of the recent stock market gyrations.

Comment

Consumer confidence is determined by conducting surveys among households, which are typically asked a series of questions about present economic conditions, their financial standing, employment, and their future expectations. The results are then expressed in various consumer confidence indices relevant to a given geographical area. A broad consumer confidence index can be used as a leading indicator for an overall national or other economy. Its accuracy, however, is strongly dependent upon what questions are asked in the survey, because answers may be highly subjective.

Definice

Spotřebitelská důvěra je míra celkového optimismu nebo pesimismu mezi spotřebiteli.

Příklad použití ve větě

Ačkoli listopadová spotřebitelská důvěra překročila očekávání, řada analytiků vyzývá k opatrnosti vzhledem k nedávným divokým fluktuacím na akciovém trhu.

Poznámka

Spotřebitelská důvěra se určuje pomocí průzkumů mezi domácnostmi, kterým jsou typicky pokládány série otázek ohledně současné hospodářské situace, jejich finančního stavu, zaměstnanosti, a jejich budoucích očekávání. Výsledky se následně vyjadřují v různých indexech spotřebitelské důvěry pro příslušnou zeměpisnou oblast. Široký index spotřebitelské důvěry lze použít jako předstihový indikátor celkového národního nebo jiného hospodářství. Jeho přesnost však velmi záleží na tom, jaké otázky jsou v průzkumu kladeny, jelikož odpovědi mohou být velmi subjektivní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us